หัวข้อข่าว :
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเปิดรับสมัครนิสิตภาคพิเศษประจำปีการศึกษา2559โดยวิธีรับตรงวันที่14-17 มิ.ย.59
เนื้อหาข่าว :
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเปิดรับสมัครนิสิตภาคพิเศษประจำปีการศึกษา2559โดยวิธีรับตรงวันที่14-17 มิ.ย. 59 ณ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทออาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น2 ห้อง3223 รับจำนวน 35 คน
วันที่ประกาศข่าว :
14 Jun 2016
ผู้ประกาศข่าว :
superadmin
ไฟล์เอกสารแนบ :
>>> รายละเอียด การรับสมัคร ภาคพิเศษ tts.pdf <<<