หัวข้อข่าว :
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดรับสมัครนิสิตภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิธีรับตรง ในวันที่ 16 -17 มิ.ย.59 รับจำนวน 15 คน
เนื้อหาข่าว :
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดรับสมัครนิสิตภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิธีรับตรง ในวันที่ 16 -17 มิ.ย.59 รับจำนวน 15 คน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ
วันที่ประกาศข่าว :
15 Jun 2016
ผู้ประกาศข่าว :
superadmin
ไฟล์เอกสารแนบ :
>>> เปิดรับสมัครนิสิตภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิธีรับตรง.pdf <<<