หัวข้อข่าว :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงผ่านโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2560
เนื้อหาข่าว :
โครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
โดยวิธีรับตรงผ่านโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา อยู่ในไฟล์เอกสารแนบด้านล่างนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2560
วันที่ประกาศข่าว :
24 Jun 2017
ผู้ประกาศข่าว :
superadmin
ไฟล์เอกสารแนบ :
>>> ประกาศรับตรงรอบสุดท้ายภาคพิเศษ 24 มิ.ย. 60 (1).pdf <<<