หัวข้อข่าว :
ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญาตรีสาขา อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
เนื้อหาข่าว :
การขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญาตรีสาขา อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบด้านล่าง
วันที่ประกาศข่าว :
27 Jun 2017
ผู้ประกาศข่าว :
superadmin
ไฟล์เอกสารแนบ :
>>> ขยายเวลา- โครงการรับนิสิต 2560.pdf <<<