หัวข้อข่าว :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงผ่านโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560
เนื้อหาข่าว :
โครงการหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยวิธีรับตรงผ่านโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มีรายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบด้านล่างนี้
วันที่ประกาศข่าว :
29 Jun 2017
ผู้ประกาศข่าว :
superadmin
ไฟล์เอกสารแนบ :
>>> sbaipost290660.pdf <<<